Metodika a metody výuky

Jakými způsoby vyučujeme

Metodika našich kurzů v sobě zahrnuje vstupní testování a analýzu potřeb účastníků výuky, plán kurzu, výuku podle zvolené metody a průběžnou evaluaci pokroku a znalostí účastníků včetně doporučení dalšího postupu.

Naši lektoři jsou vedeni k individuálnímu přístupu ke každému klientovi. To znamená, že zvažují faktory studentovy osobnosti, jeho postoje ke studiu jazyka a jeho reálné schopnosti. Kurzy vedené komunikativní metodikou mohou být pružně přizpůsobeny požadavkům klientů, kurzy Callanovou metodou mají svůj přesný rámec, který dodržujeme, aby metoda přinesla očekávaný rychlý pokrok.

Komunikativní metoda

je v současnosti nejrozšířenější metoda výuky pro praktické použití jazyka v soukromém i pracovním prostředí.

Hlavní myšlenkou komunikativní metody je prožitkový způsob studia, který umožňuje lepší zapamatování a následné používání jazyka než u gramaticko-překladové metody. Zaměřuje se rovnoměrně na všechny 4 jazykové dovednosti – porozumění textu, poslech, mluvení, psaní, vše podpořené kostrou gramatiky a jazykových funkcí.

Pro výuku komunikativní metodou jsou obvykle připraveny zahraniční učebnice, my nejvíce využíváme řadu English File od Oxford University Press.

Callanova metoda 

Callanova metoda je metoda založená na rychlém sledu otázek a odpovědí a učí studenty rozumět a bez obav reagovat. Gramatika není primární a je vyučována formou modelových a intenzivně procvičovaných vět. Metoda nevyžaduje další domácí přípravu, opakování probíhá na každé hodině. Všichni studenti mají  přístup do online Callan Student Practice Area, kde si mohou procvičit vše, co se naučili na hodině.

K výuce se používají učebnice Callan Method, celkem 12 Stage od úrovně A1 po C1 evropského referenčního rámce.

Víte, že pro vás máme také rady a tipy, jak se učit?