Jazykové zkoušky

Jazykové zkoušky jsou výborná motivace.

Jazykové zkoušky jsou obvykle určené široké veřejnosti. Každá zkouška testuje jinou hloubku znalostí, a tak je nutné, aby se zájemci o zkoušku předem dobře informovali, zda volí správnou zkoušku k tomu, k čemu ji potřebují.

Obecně můžeme o jazykových zkouškách říci:

  • Mezinárodní platnost – zkoušky jsou celosvětově nejuznávanější kvalifikací pro studenty cizích jazyků
  • Uplatnění – certifikát je velkou výhodou při hledání zaměstnání nebo při přijímacím řízení na střední a vysoké školy
  • Očekávaná kvalita – úrovně jednotlivých zkoušek vycházejí ze Společného evropského rámce, v rámci kterých jsou testovány všechny čtyři základní jazykové dovednosti – čtení, psaní, poslech a ústní projev
  • Viditelné zlepšení jazykových znalostí – kdo chce složit zkoušku, musí se učit a naučit se

Rádi Vás na zkoušky připravíme.

Cambridgeské zkoušky

V rámci naší nabídky Vás odborně připravíme na kteroukoli z uvedených jazykových zkoušek.
Můžete si vybrat z nabídky skupinových kurzů (obvykle FCE nebo CAE), nebo  zvolit individuální výuku pro KET, PET nebo CPE.
Kurzy vyučují čeští lektoři i rodilí mluvčí s ohledem na obtížnost zkoušky.

Více informací o Cambridgeských zkouškách

Zkoušky ETS
nejznámější jsou TOEFL a TOEIC (resp. TOEIC Bridge pro začátečníky).

TOEFL – zkouška s platností 2 roky, určená především zájemcům o studium v zahraničí, aby prokázali svoji schopnost studovat v angličtině.

TOEIC TOEIC Bridge – zkoušky s platností 2 roky, určená především pracujícím dospělým a společnostem, které potřebují jednorázově nebo pravidelně otestovat znalosti a dovednosti svých zaměstnanců v pracovní oblasti.

Přehled všech ETS zkoušek – další možnosti zkoušek pro různé účely


Zkoušky City&Guilds
zkoušky z obecné i obchodní angličtiny (více o zkouškách City&Guilds)