Učíme rádi

Lexis znamená slovní zásoba a na slovech stojí jazyk...

Baví nás, když mají klienti radost ze svého jazykového pokroku. Baví nás učit.
A to jsou důvody, proč jsme již od roku 1998 jazykovou školou.

LEXIS znamená slovní zásoba a na slovech stojí jazyk.

Komunikovat se dá i beze slov, ale společně se slovy se dá vyjádřit mnohem lépe. Přesné vyjádření vyjasňuje komunikaci mezi lidmi. A jasným vyjádřením mizí zbytečná nedorozumění. To je i smyslem a vizí naší práce.