Informace o firemních kurzech

Firemní jazykové kurzy jsou sestavovány zcela na míru interním potřebám společnosti podle její velikosti a individuálních požadavků, vždy s přihlédnutím k výukovým standardům podle Evropského referenčního rámce a s následnou celoroční metodickou a organizační podporou personálnímu oddělení nebo kontaktní osobě při realizaci výuky.

Kurzy mohou být jak skupinové tak individuální, výuka probíhá obvykle v prostorách zákazníka anebo v našich učebnách na Praze 3 podle domluvy s klientem.

Lektory můžeme nabídnout jak české tak zahraniční s kvalifikací, metodu používáme obvykle komunikativní se zahraničními učebnicemi, ale vždy se přizpůsobujeme potřebám klienta, takže umíme učit i podle českých učebnic. Pro rychlé rozmluvení doporučujeme kurzy Callanovou metodou.

Fakturaci je možné smluvit jednorázovou na určitý počet lekcí nebo zpětnou měsíční vždy podle počtu skutečně odebraných lekcí.

Základní varianty výuky, které zajišťujeme, se liší cenově podle nároků na obsah kurzu a sledování pokroku studentů:

 • varianta Lexis Training – komplexní servis zahrnující jazykový audit, průběžné a závěrečné testování a reporting
 • varianta Lexis Benefit – cenově úsporná varianta vhodná pro individuální kurzy nebo jako zaměstnanecká výhoda
NABÍDKA KURZŮ

Možnosti zaměření kurzu

 • General Language – výuka obecného jazyka včetně přípravy na mezinárodní zkoušky (KET, PET, FCE, CAE, CPE, IELTS, TOEIC, TOEFL)
 • Business Language – výuka obchodního jazyka včetně přípravy na mezinárodní zkoušky (BEC Vantage, BEC Higher)

Všeobecné informace

 • lekce jsou vedeny podle potřeb a požadavků klienta
 • výuka probíhá v době mezi 7:30-21:00 v průběhu celého týdne
 • minimální délka lekce je 60 minut, standardní délka lekce je 90 minut
 • při plánování kurzů se řídíme Evropským referenčním rámcem a vyučujeme podle komunikativní metodiky nebo Callanovou metodou
 • lektoři jsou v rámci komunikativní metody školeni na obvyklý průběh lekce, přičemž přizpůsobují tempo a obsah výuky potřebám účastníků, Callanova metoda má průběh výuky specifický (série otázek a odpovědí, více o Callanově metodě)
 • obsahy lekcí se zaznamenávají na evidenčních listech jednotlivých kurzů
 • účastníci stvrzují svojí docházku podpisem na evidenčním listu kurzu
 • měsíčně zasíláme přehled o odučených lekcí a tabulky s docházkou účastníků, k měsíční fakturaci zasíláme klientům i kopie evidenčních listů
 • termín pro bezplatné rušení lekcí je do 16.00 předchozího pracovního dne na tel. +420602528184
 • zde naleznete Všeobecné podmínky výuky (English version)

Používané učební materiály

Používáme moderní učebnice renomovaných zahraničních nakladatelství Oxford University Press, Longman, Cambridge, MacMillan, Hueber a další. Na základě studijního cíle Vám doporučíme a zajistíme studijní materiály

 • angličtina: New English File, Inside Out, New Headway, International Express, Market Leader, …
 • němčina: Tangram Aktuell, Schritte, Themen Aktuell, Em, Dialog Beruf, …
 • španělština: VEN Nuevo, Gente, …
 • francouzština: Connexions, …
 • čeština pro cizince: Czech Step by Step, Communicative Czech, …