LEXIS BENEFIT

individuální přístup

Tato varianta je vhodná pro kurzy, u kterých firma nepožaduje pololetní testování a hodnotící zprávy. Výuka představuje oblíbenou zaměstnaneckou výhodu, při které si studenti sami určují tempo, styl a cíle výuky. Doporučujeme také pro individuální a soukromou výuku.

Varianta je široce oblíbená pro svou přístupnou cenu a vysoce individuální přístup k účastníkům výuky.

Pokud máte vysoké nároky na přísné sledování pokroku účastníků, zvolte variantu Lexis Training

NABÍDKA KURZŮ

LEXIS Benefit zahrnuje:

  • Vstupní písemné testování účastníků
  • Zajištění vhodného lektora – český / rodilý
  • Analýza potřeb účastníků výuky
  • Plán studia na základě domluvy účastníků s lektorem
  • Měsíční sledování docházky účastníků včetně přehledu o uskutečněných a zrušených lekcích
  • Telefonický zákaznický servis v pracovní dny 8:00 – 18:00 (v pátek do 16.00)
  • Služba zajištění učebnic pro účastníky ZDARMA (hradíte pouze cenu učebnic)