Maturita z angličtiny formou Cambridgeské zkoušky?

zkouška místo maturity z angličtiny

Chystáte se na odmaturovat  z angličtiny formou složení Cambridgeské zkoušky First? Tak bych jen ráda upozornila na možné úskalí, které by vám mohlo maturitu zkomplikovat.

Některé střední školy umožňují nahradit školní maturitní zkoušku z angličtiny doložením úspěšného absolvování cambridgeské zkoušky First (dříve FCE). To je určitě skvělé a já rozhodně schvaluji takovou možnost, protože každá taková zkouška velmi významně posune jazykové znalosti těch, kteří ji složí.

Ale pozor. Nenahradíte si tím státní maturitní zkoušku z angličtiny, tedy maturitu, kterou připravuje CERMAT. V přihlášce ke státní maturitě si musíte zaškrtnout kromě povinné češtiny buď matematiku nebo jiný cizí jazyk, který vaše škola pro účely státní maturity umožňuje.

Může se vám tedy stát, že sice angličtinu jako jeden „školní“ maturitní předmět vyřešíte certifikátem, ale budete muset udělat státní maturitu buď z matematiky nebo z jiného cizího jazyka. Umíte tak dobře francouzsky, německy nebo španělsky?

Z toho plyne následující poučení. Pokud jste na tom s angličtinou tak dobře, že byste složili  First (úroveň B2) a současně nechcete maturovat z matematiky nebo neovládáte jiný cizí jazyk alespoň na úrovni B1, pak si angličtinu zvolte jako ten druhý povinný předmět státní maturity. Zvládnete ji totiž úplně bez potíží.

A certifikát First nebo dokonce Advanced si klidně udělejte zvlášť. Školy vám jej mohou uznat jako školní část a budete psát pouze didaktický test. Navíc se bude určitě líbit zaměstnavatelům anebo zahraničním vysokým školám.

Maturitě zdar!

Daniela Pechačová, ředitelka JŠ Lexis